Architectuur

Praktische oplossingen ontstaan door goed naar de klant te luisteren. Altijd moet het passen binnen de bestaande omgeving en waar, door goede integratie, de oplossing en reëler en het totaal completer wordt.

pyramideberg

 

De methodische aanpak van Integreat-it zorgt dat de belangrijke aspecten binnen het bedrijf altijd in samenhang worden gebracht met het doel van het project: mensen, processen, informatie en systemen.

 
Integreat-it heeft daarbij de ervaring en kennis van applicatie architectuur voor container gehoste platforms in zoals Kubernetes en OpenShift

OpenShift Kubernetes

for integrated solutions